Krimpen aan de Lek, samenwerken en verbinden!

Er zijn diverse mooie initiatieven om de inwoners van gemeente Krimpenerwaard; dorpskern Krimpen aan de Lek te voorzien van activiteiten en evenementen. Ieder initiatief kan (nog) succesvol(ler) zijn, mits er afstemming is met verenigingen, stichtingen en (lokale) ondernemers.

Graag nodig ik u, bestuurder, ondernemer of programmeur, uit voor deze bijeenkomst. Samenwerken en verbinden staat centraal!
Uw aanwezigheid op deze avond heeft veel waarde, zoveel mogelijk informatie delen over evenementen en/of activiteiten is van belang.

Voorzitter: Heidi Doff
Notulist: vacant ;)
Gastspreker: Teus Hoogerwaard Promotie Krimpenerwaard

Agenda:
1. welkom en inleiding
2. korte introductie - afhankelijk van opkomst (3 min)
3. gastspreker Teus Hoogerwaard www.ontdekdekrimpenerwaard.nl
4. rond de tafel - open gesprek n.a.v. presentatie Teus Hoogerwaard
5. afronding - nazit - borrel

Het Cultuurhuis is de "gastvrouw" deze avond en verzorgt een kopje koffie/ thee met wat lekkers inclusief de nazit.

Graag aanmelden via receptie@cultuurhuiskrimpenaandelek.nl 

geef hierbij aan de naam van stichting,vereniging of bedrijf en zo ook met hoeveel personen u aanwezig bent.


Vriendelijke groet,

Heidi Doff

Datum: 14.03.2019 Aanvang: 19:30

Copyright ©2019 | Privacyverklaring | Cultuurhuis Krimpen Aan de Lek. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Internetbureau Antum