Het Cultuurhuis brengt mensen bij elkaar.

Verbinden en samenwerken: twee sleutelwoorden waar het Cultuurhuis Krimpen aan de Lek voor staat.

Het Cultuurhuis biedt activiteiten voor jong en oud en dit zoveel mogelijk in samenwerking met en verenigingen, scholen, ondernemers en winkeliers. De activiteiten in het Cultuurhuis zijn onder te verdelen in de 4 takken ‘Cultureel’, ‘Creatief’, ‘Educatief’ en ‘Informatief’. 

 

Waar mensen samen komen gebeurt iets. Daar draait het om bij een Cultuurhuis.

Cultuurhuis komt van Kulturhus en is een Scandinavisch begrip. Het staat voor een veelzijdig gemeenschapscentrum waarbij meer wordt gedeeld dan alleen de voordeur. Vergaande samenwerking tussen participanten is de sleutel naar een goed Kulturhus/Cultuurhuis.

In 2000 is het concept geïntroduceerd in Overijssel, waarna het zich als een olievlek over Nederland heeft verspreid.

In Krimpen aan de Lek is het begrip ‘Kulturhus’ vertaald in Cultuurhuis. Een Cultuurhuis is een voorziening onder één dak of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Participanten in een Cultuurhuis hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Binnen een Cultuurhuis worden inventieve verbindingen gelegd tussen organisaties en verenigingen. Dit levert meerwaarde op.

Het Cultuurhuis is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken. Het Cultuurhuis is innovatief van aard en pioniert in het verbinden van verschillende soorten groeperingen, verenigingen en organisaties. Het Cultuurhuis is nooit af, maar altijd in beweging!

De activiteiten die in het Cultuurhuis worden geprogrammeerd mede op basis van uw wensen.

Copyright ©2024 | Privacyverklaring | Cultuurhuis Krimpen Aan de Lek. Alle rechten voorbehouden. Maatwerk website door Antum.